Styrelsen

Michael Hägg, ordförande, tel. 040 757 4998
Lena Nylund, sekreterare, tel. 044 944 9153

Styrelsemedlemmar:
Tina Hannula
Peter Björk
Mats Brandt
Anders Wentjärvi
Minna Örnberg
Ulrika Biskop
Sten Hansson

Back to top of page